Yamaha Nouvo 4

 150.000 Ngày

Xe ga phổ thông của Hãng Yamaha

Day based pricing : Xe ga phổ thông
150.000 / days
Discount Rates
1 - 10 days : 20 %
Thời gian nhận xe
Thời gian trả xe
Số lượng xe
Category: Tag:
Call Now Button