Câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Chúng tôi phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào khác khi đặt xe không?
Thanh toán như thế nào?
Thời gian thuê xe được tính như thế nào?
Tôi muốn giao đến địa điểm xa thì như thế nào?
Hỏng hóc phát sinh trong quá trình sử dụng xe?
Chúng tôi có được mũ bảo hiểm khi thuê xe không?

Send us an email