siêu khuyến mãi trong ngày

Giảm giá!
Giảm ngay 10% khi thuê 3 ngày
 120.000 Ngày
Giảm giá!
Thuê 3 ngày tiết kiệm 60K
 120.000 Ngày
Giảm giá!
Book app giảm ngay 20K
 120.000 Ngày
Giảm giá!
Giảm 10% khi thuê 3 ngày
 150.000 Ngày
Giảm giá!
Book app 3Days giảm 10%
 150.000 Ngày
Giảm giá!
Book app only 20% off
 180.000 Ngày

Xe tay ga

New
 180.000 Ngày
Giảm giá!
Giảm 10% khi thuê 3 ngày
 150.000 Ngày
Giảm giá!
New
 180.000 Ngày
Giảm giá!
Book app only 20% off
 180.000 Ngày
 150.000 Ngày
Giảm giá!
Xe ưu chuộng nhất

Xe ga

Honda Lead

 150.000 Ngày
Giảm giá!
Thuê 2 ngày giảm 5%
 150.000 Ngày
New
 180.000 Ngày

Xe số cho thuê

Giảm giá!
Giảm ngay 10% khi thuê 3 ngày

Xe số

Wave blade

 120.000 Ngày
Giảm giá!
Book app thuê 2 giảm 12%

Xe số

Yamaha Sirius

 120.000 Ngày
Giảm giá!
Book app giảm ngay 20K
 120.000 Ngày
Giảm giá!
Thuê 3 ngày tiết kiệm 60K
 120.000 Ngày
Giảm giá!
New
 120.000 Ngày
Thuê 2 ngày giảm 10%
 120.000 Ngày
New
 140.000 Ngày

danh sách xe cho thuê

Giảm giá!
Giảm ngay 10% khi thuê 3 ngày

Xe số

Wave blade

 120.000 Ngày
Giảm giá!
Book app thuê 2 giảm 12%

Xe số

Yamaha Sirius

 120.000 Ngày
Giảm giá!
Book app giảm ngay 20K
 120.000 Ngày
Giảm giá!
Book app 3Days giảm 10%
 150.000 Ngày
New
 180.000 Ngày
Giảm giá!
Thuê 2 ngày giảm 5%
 150.000 Ngày
Giảm giá!
Book app only 20% off
 180.000 Ngày
Giảm giá!
Thuê 3 ngày tiết kiệm 60K
 120.000 Ngày
Xe mới nhận

Xe ga

Honda SH

300.000
 150.000 Ngày
Giảm giá!
Booking giảm ngay 20%
 150.000 Ngày
Giảm giá!
New
 120.000 Ngày
Giảm giá!
Giảm 10% khi thuê 3 ngày
 150.000 Ngày
New
 150.000 Ngày
Giảm giá!
Xe ưu chuộng nhất

Xe ga

Honda Lead

 150.000 Ngày
Thuê 2 ngày giảm 10%
 120.000 Ngày
Giảm giá!
New
 180.000 Ngày
New
 140.000 Ngày

Rỗng Motorbike và Bạn

Dịch vụ của Rỗng motorbike

Bài viết chia sẻ kinh nghiệmi