Xe máy được thuê nhiều nhất

Đặt trước giảm ngay 10%

Xe số

Wave blade

 120.000 Ngày
10% khi thuê 2 ngày

Xe số

Yamaha Sirius

 120.000 Ngày
Giảm giá!
Book online giảm 16%
 120.000 Ngày
Giảm giá!
Book 3 ngày giảm ngay 50K
 150.000 Ngày
Book Online Chỉ 150K
 180.000 Ngày
Giảm giá!
Thuê 2 ngày giảm 5%
 150.000 Ngày
Book online giảm ngay 15%
 180.000 Ngày
Thuê 3 ngày giá chỉ còn 100K
 120.000 Ngày

Danh sách xe máy cho thuê

Đặt trước giảm ngay 10%

Xe số

Wave blade

 120.000 Ngày
10% khi thuê 2 ngày

Xe số

Yamaha Sirius

 120.000 Ngày
Giảm giá!
Book online giảm 16%
 120.000 Ngày
Giảm giá!
Book 3 ngày giảm ngay 50K
 150.000 Ngày
Book Online Chỉ 150K
 180.000 Ngày
Giảm giá!
Thuê 2 ngày giảm 5%
 150.000 Ngày
Book online giảm ngay 15%
 180.000 Ngày
Thuê 3 ngày giá chỉ còn 100K
 120.000 Ngày
Xe mới nhận

Xe ga

Honda SH

300.000
Giảm giá!
 150.000 Ngày
Giảm giá!
Booking giảm ngay 20%
 150.000 Ngày
Giảm giá!
Thuê 2 ngày chỉ 100K
 120.000 Ngày
New
 150.000 Ngày
Giảm giá!
Xe ưu chuộng nhất
 150.000 Ngày
Giảm giá!
Xe ưu chuộng nhất

Xe ga

Honda Lead

 150.000 Ngày
Thuê 2 ngày giảm 50K
 140.000 Ngày
Thuê 2 ngày giảm 10%
 120.000 Ngày
Giảm giá!
New
 180.000 Ngày

Rỗng Motorbike và Bạn

Dịch vụ của Rỗng motorbike

Bài viết chia sẻ kinh nghiệmi