Honda Airblade

 150.000 Ngày

Dòng xe tầm trung của hàng Honda

Day based pricing : Xe ga phổ thông
150.000 / days
Discount Rates
3 - 10 days : 50.000 Fixed
Thời gian nhận xe
Thời gian trả xe
Số lượng xe
Danh mục: Từ khóa:
Call Now Button