Hiện tại Rỗng có 4 cơ sở khi doanh hoạt động tại thành phố Quy Nhơn

Rỗng 278/3 Nguyễn Thái Học

Kho xe số 2: 209 Thành Thái.

254 Tây Sơn – Bến Xe Quy Nhơn

2/30 Phạm Ngọc Thạch

Enter street adress here. Or any other information you want.